Edukacinis koncertas “Muzikinė kelionė per epochas”

Edukacinis koncertas „Muzikinė kelionė per epochas” supažindinus moksleivius su skirtingų epochų muzika ir jos skiriamaisiais bruožais. Koncerto metu moksleiviai susipažins su pagrindiniais baroko, klasikos, romantizmo ir modernizmo muzikos stilių ypatumais. Moksleiviai girdės tokių kompozitorių kaip Bacho, Mocerto, Bethoveno, Šopeno, Dvoržako, Geršvimo ir kt. atliekamus kūrinius. Profesionalių muzikantų gyvai atliekami kūriniai suteiks moksleiviams naujų emocinių ir meninių patirčių. Atliekamus kūrinius muzikantai pristatys ir paaiškins ne tik stiliaus ypatumus, bet ir atkreips dėmesį į turinį, išraiškos priemones, atlikimo būdą ir kūrinio idėją. Todėl moksleiviams sužinos ir išmoks atskirti pagrindinius epochų skiriamuosius bruožus. Nemažiau svarbu muzikinę epochą susieti su istoriniu laikmečiu ir jame vyravusia visuomenės pasaulėžiūra ir filosofija. Taigi, moksleiviai ne tik klausys muzikos, bet ir išgirs įdomių pasakojimų. Muzikos kūriniai veikia emocijas, tobulina pasaulėjautą, keičia požiūrį į aplinką, skatina asmenybės progresą. Šiuo koncertu prisidėsime prie visapusiškai išsilavinusios ir kultūringos asmenybės ugdymo.

IMG_83752

Edukacinis koncertas “Muzika ir matematika”

Muzika labiau nei bet kuri kita meno rūšis veikia mūsų emocijas ir iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad su matematika vargu ar surasime daug bendrumų, bet taip nėra. Šio užsiėmimo metu moksleiviai sužinos kur slypi muzikos ir matematikos sąsajos. Moksleiviai sužinos kuo Pitagoras, Euklidas ir Fibonačis nusipelnė muzikai, kodėl oktavoje yra 12 garsų, kuo panaši muzikos ir matematikos logika, kaip suprantamas santykis, proporcija, intervalas ir ritmas muzikoje ir matematikoje. Pasitelkdami geometriją išsiaiškinsime muzikinį ritmą. O ritminiai žaidimai ir gyvai atliekami muzikiniai intarpai moksleivius ne tik prakinksmins, bet ir aiškiai atskleis muzikos matematiškumą. Ir nereikia pamirtši, kad visą laiką mus lydės trupmenos.

IMG_83752

Gotikinis nuotykis – Architektūrinė edukacija

Edukacinės programos tikslas supažindinti vaikus su esminiais gotikinės architektūros bruožais ir atrasti ryšius, siejančius gotikinę architektūrą su inžinerija, matematika ir menu. Gotikinė architektūra pasirinkta neatsitiktinai. Gotika, gyvavusi Europoje iki 16 a., plėtojosi veikiamas prieštaringų veiksnių: katalikybės, bažnyčios autoriteto, tvirtėjančios pasaulietinės valdžios, augančios miestų kultūros, tobulėjančių amatų, gausėjančių technikos išradimų. Pasakodami moksleiviams intriguojančias pirmųjų gotikinių bažnyčių atsiradimo istorijas paskatinsime vaikus suprasti idėją, kad mus supanti aplinka nepriklauso tik nuo architektų sprendimų, bet yra įtakojama kompleksinių veiksnių. Naudodami palyginimo bei kontrastų metodą ir vizualią pagalbinę medžiagą padėsime vaikams patiems atrasti gotikos skiriamuosius bruožus – simbolizmą, natūralistines vaizdines detales, dvasingumą, misticizmą ir tikslingą, logišką plastinę sąrangą. Tuometinė architektūra telkė savyje vaizduojamąją ir taikomąją dailę. Analizuojant gotikinę architektūrą atsiskleidžia skirtingų meno ir mokslo šakų sąsajos. Edukacinei programai „Gotikinis nuotykis“ iškelti sekantys uždaviniai: 1. Išmokti nustatyti gotikinei architektūrai būdingus bruožus ir formas; 2. Išsiaiškinti, kaip visos naudojamos priemonės kartu architektūroje sukuria siekiamą efektą; 3. Atrasti, kaip matematikos, inžinerijos ir meno pasiekimai įtakojo tuometinę architektūrą. 4. Panaudojant gautas žinias ir pagalbinę medžiagą nupiešti gotikinės bažnyčios fasadą. Edukacinėje programoje bus naudojami praktinės veiklos, palyginimų ir kontrastų, vizualios prezentacijos (skaitmeninė multimedija) bei istorijų pasakojimo metodai. Edukacinė programa prasideda pateikiant moksleiviams dviejų bažnyčių vaizdus – romaninės ir gotikinės. Vaikai gana greitai pastebės jų skirtumus. Vaizdinėje prezentacijoje parodysime gotikai būdingas architektūros detales: langus, duris, rozetes, bokštus, skulptūras ir kitas groteskiškas figūras.

Edukacinis užsiėmimas pritaikomas moksleiviams nuo 1 iki 12 klasės.

Edukacinį užsiėmimą galima užsisakyti tiesiogiai arba per Kultūros pasą:

https://www.kulturospasas.lt/edukacijos/2018

Jazz’o pamoka visiems

Kviečiame į nuotaikingą “džiazo pamoką”. Tai interaktyvus džiazo koncertas, kurio metu ne tik klausysite energingos ir pakylėtos džiazo muzikos, bet ir išgirsite intriguojančią džiazo istoriją, sužinosite kur ir kaip gimė džiazas. Nukeliausite į 19 a. pabaigos New Orlean’ą, paklausysite regtime’o ir juodaodžių bažnytinių dainų. Po to mūsų lauks Chcago ir New York’as. Kartu su džiazo genijumi Armstrongu apsilankysite Harlemo džiazo klube, pasidairysite po Brodvėjaus teatrą, su Whitmen’o Jazz’o orkestu pakeliausite po Ameriką. Sužinosite kas yra svingas, kaip paploti džiazo ritmą, kaip išmokti improvizuoti. Patirsite neįtikėtinai daug naujų emocijų. Kartu su mumis Jūs tapsite ne tik džiazo žinovais, bet ir mylėtojais.

Ką slepia ikonos

Šventieji atvaizdai, ikonos yra nuo pat Krikščionybės pradžios gerbiamos ir pripažįstamos Rytų ir Vakarų tradicijose. Ikonografinį kanoną, ikonų meistrystės tradiciją iki šių laikų išlaikė Stačiatikių, Ortodoksų Bažnyčia. Paprastai ikonos buvo tapomos tik vienuolynuose. Pasauliečiai perpaišydami ikonas nežinojo simbolių prasmės todėl daug simbolių buvo prarasta. Ši edukacinė programa supažindins vaikus su senųjų ikonų tapybos paslaptimis. Vaikai išsiaiškins kas yra ikona ir kuo ji skiriasi nuo šventųjų portretų; susipažins su ikonografijos simbolikos pagrindais; nupieš ikoną, pagal parengtą schemą. Ieškosime atsakymų į klausimą: kas yra ikona ir kuo ji skiriasi nuo religinių paveikslų? Moksleiviams pasakosime ikonų atsiradimo istorijas ir legendas. Supažindinsime su pagrindiniais reikalavimais, kurie buvo keliami ikonų tapytojams ir pačioms ikonoms. Šių dienų žmogui, ikonų kalbą suprasti gana sudėtinga. Mes nesuprantame simbolių kalbos, todėl ikonos atrodo gana keistai. Sužinojus ikonų simbolių reikšmę vaikams atsivers šventųjų paveikslų grožis ir prasmė. Pagal supaprastintą ikonų piešimo metodiką ir naudodamiesi ikonų pavyzdžiais vaikai nusipieš savo ikoną. Atidus ikonų stebėjimas padės vaikams atkreipti dėmesį į ikonų estetinius subtilumus. Moksleiviai įvertins, kad šiandieninio pasaulio vaizdinė estetika yra visiškai kitokia nei senaisiais ikonografijos laikais. Žiūrint iš realistinio vaizdavimo taško: neteisingos figūrų proporcijos, iškreiptas medžiagos faktūros perteikimas, negaliojantys linijinės perspektyvos principai. Kartu su moksleiviais atsakysime į klausimus: ar senieji ikonografai turėjo elementarių piešimo įgūdžių ir žinių; ar būtina laikytis kanoninių vaizdavimo būdų? Iš edukacinės programos vaikai išsineš savo pačių pasigamintą magnetuką su šventojo atvaizdu, sužinos, kad ikona krikščioniui pasitarnauja kaip tarpininkė tarp pasaulio apčiuopiamo jausmais ir pasaulio neprieinamo paprastam suvokimui, to, kurį pažįstame tik tikėjimu.

 

Ornamentai – istorijos iš praeities

Kviečiame visus mažus ir didelius į kūrybines dirbtuves “Tautiniai ornamentai – ženklai iš praeities”. Leisti laisvalaikį, kuriant raštus ir ornamentus, yra ne tik įdomu, bet ir turininga. Ši edukacinė programa skirta ir dideliems ir mažiems. Jūs sužinosite ką slepia tautiniai raštai, kokias istorijas pasakojo mūsų senoliai ausdami juostas ar anklodes. Ar galime iššifruoti raštuose ir ornamentuose užšifruotas žinutes? Jūs išbandysite tautinių raštų elementus ir ornamentus naudoti savo kūryboje. Ornamentai yra simbolių kalba, tai unikalus žmonijos kultūros fenomenas, kuris savyje užkodavęs žmonijos istoriją. Tai komunikacinė priemonė siejanti praeitį ir dabartį. Galima teigti, kad tai yra mūsų patirties atvaizdas tam tikroje vizualinėje simbolinėje formoje. Ornamentų kultūriniai simboliai atspindi tautos idėjas, politinę ir ekonominę sistemą, estetinius meno principus, etiką ir filosofiją. Gavę pirminių žinių ir pradėję atidžiau stebėti tautinius raštus pradėsite  suprasti  simbolių kalbą ir jų archetipinę prigimtį, pamatysite mūsų liaudies meno unikalumą ir grožį. Simboliai yra vienas iš labiausiai fundamentalių kultūros elementų, galinga ne verbalinė komunikacijos priemonė.

Kūrybinių dirbtuvių metu Jūs:

  1. supažindinsite su raštų ir ornamentų simbolika;
  2. išmoksite suprasti ir analizuoti ornamentų simbolinę kalbą.
  3. naudodami įvairių tautinių raštų ir jų elementų antspaudus, kursite savo raštus ir ornamentus.

Visomis priemonėmis pasirūpinsime mes. Kuriame akriliniais dažais ant popieriaus. Taip pat yra galimybė dekoruoti tekstilę, tam naudojami tekstiliniai dažai. Kūribines dirbtuves su tekstile skirtos moterims.