Lietuviškos verpstės apie dangų, žemę ir žmogų

Edukacinis užsiėmimas „Lietuviškos vepstės apie dangų, žemę ir žmogų” supažindins moksleivius su lietuviškų verpsčių puošybos elementais, jų prasmėmis ir ištakomis. Moksleiviai sužinos apie unikalią ir archaišką visatos sandaros schemą kurią mūsų protėviai simbolinėmis Pasaulio medžio bei rato kompozicijomis perteikdavo vepstėse. Tai leis moksleiviams aiškiau suprasti mūsų protėvių pasaulėžiūrą ir prisidės ugdant moksleivių tautinę savimonę ir identitetą. Užsiėmimo metu taip pat kalbėsime apie verpimo ir verpsčių svarbą liaudies papročiuose bei apeigose. Užsiėmimo metu taip pat vyks kūrybinės dirbtuvės; moksleiviai dekoruos suvenyrinę verpstę, iš kurios pasigamins magnetuką atminčiai. Dekoruodami verpstę moksleiviai privalės panaudoti tradicinius puošybos elementus – apskritimus ir žvaigždes, augalus ir gyvūnus, linijinius ornamentus ir bangeles ir daug kitų. Prisilietimas prie tautos tradicijų, lietuvių tautodailės unikalumo pažinimas skatins moksleivių pagarbą savo šaknims ir stiprins jų tautinę savimonę.

https://www.kulturospasas.lt/kulturines-edukacijos/1927

Etno pamoka apie lietuviškus sodus ir kryždirbystę

Kiekviena šalis turi savitas tradicijas, skirtingą etnokultūros raišką, kitokius tradicinius amatus, verslus. Todėl etninė kultūra – nacionalinės kultūros pamatas. Deja, globalizacijos poveikis šiandien neaplenkia ir bendrojo lavinimo mokyklų, kur etninės kultūros pamokų nėra, o etninės kultūros žinios integruotos į dėstomų disciplinų turinį nėra nei pakankamos, nei nuoseklios; neužtenka ir pilietinio ugdymo pamokų parodyti, kaip nacionalinėje valstybėje pilietiškumas išauga iš tautiškumo. Tautiškumo kategorijos nuvertėjimas greičiausiai ir tapo viena iš priežasčių, salygojančių destruktyvius procesus: masinę emigraciją, patyčių mokykloje plitimą, susipiešinimą ir nepakantumą, apolitiškumą.Todėl yra būtina skatinti moksleivių tautinę jauseną, jų domėjimąsi etnine kultūra, jų dalyvavimą etninės kutūros raiškoje. Tai brandina pilietiškumą, kuris nusakomas kaip sąmoningas žmogaus asmeninių pareigų tautai ir jos sukurtai valstybei suvokimas. Taigi, siekiant ugdyti moksleivių pagarbą ir meilę kultūros paveldui, atveriant jiems daug naujų, įdomių galimybių susipažinti su etninės kultūros reiškiniais sukurtas edukacinis užsiėmimas “Etno pamoka”. Užsiėmimo metu pristatysime moksleiviams lietuvių etninė kultūros ypatumus supažindinant juos su Lietuvos kryždirbyste ir kryžių simbolika bei šiaudiniais sodais; jų prasmėmis ir geometrijos sakralumu. Aptarsime lietuvių kryždirbystės bei sodų rišimo reiškinius; jų simboliką ir naudojamų simbolių reikšmes, paskirtį. Vizuali teorinė medžiaga bei video įrašai pristatys pačius unikaliausius, muziejų fonduose saugomus kryždirbystės ir sodų rišimo pavyzdžius. Praktinės užsiėmimo dalies metu moksleiviai iš šiaudų gabaliukų suriš “reketuką” – vieną iš sodų segmentų; išmoks padalinti trikampį į keturis mažesnius ir taip sužinos, kad sodas seniau ne gamintas, – jį “augindavo” – rankomis ir širdimi.

https://www.kulturospasas.lt/kulturines-edukacijos/1485

Ornamentai – istorijos iš praeities

Kviečiame visus mažus ir didelius į kūrybines dirbtuves “Tautiniai ornamentai – ženklai iš praeities”. Leisti laisvalaikį, kuriant raštus ir ornamentus, yra ne tik įdomu, bet ir turininga. Ši edukacinė programa skirta ir dideliems ir mažiems. Jūs sužinosite ką slepia tautiniai raštai, kokias istorijas pasakojo mūsų senoliai ausdami juostas ar anklodes. Ar galime iššifruoti raštuose ir ornamentuose užšifruotas žinutes? Jūs išbandysite tautinių raštų elementus ir ornamentus naudoti savo kūryboje. Ornamentai yra simbolių kalba, tai unikalus žmonijos kultūros fenomenas, kuris savyje užkodavęs žmonijos istoriją. Tai komunikacinė priemonė siejanti praeitį ir dabartį. Galima teigti, kad tai yra mūsų patirties atvaizdas tam tikroje vizualinėje simbolinėje formoje. Ornamentų kultūriniai simboliai atspindi tautos idėjas, politinę ir ekonominę sistemą, estetinius meno principus, etiką ir filosofiją. Gavę pirminių žinių ir pradėję atidžiau stebėti tautinius raštus pradėsite  suprasti  simbolių kalbą ir jų archetipinę prigimtį, pamatysite mūsų liaudies meno unikalumą ir grožį. Simboliai yra vienas iš labiausiai fundamentalių kultūros elementų, galinga ne verbalinė komunikacijos priemonė.

Kūrybinių dirbtuvių metu Jūs:

  1. supažindinsite su raštų ir ornamentų simbolika;
  2. išmoksite suprasti ir analizuoti ornamentų simbolinę kalbą.
  3. naudodami įvairių tautinių raštų ir jų elementų antspaudus, kursite savo raštus ir ornamentus.

Visomis priemonėmis pasirūpinsime mes. Kuriame akriliniais dažais ant popieriaus. Taip pat yra galimybė dekoruoti tekstilę, tam naudojami tekstiliniai dažai. Kūribines dirbtuves su tekstile skirtos moterims.